Netehrlands Belgiium English USA
 
Abonnementen

Abonnementen lopen niet parallel met het kalenderjaar.
Het nieuwe abonnementsjaar loopt van
de dag van registratie
tot de datum van een jaar later
en wordt stilzwijgend verlengd
tenzij vóór de volgende registratie-datum schriftelijk,
per telefoon of per e-mail is opgezegd bij de abonnementenadministratie.

De redactie voert tevens de abonnementen - administratie.
U ontvangt in oktober een nota van de redactie voor het volgend jaar, ingesloten bij Blaise. Indien u een BTW nota wenst dient u dit apart aan te geven. U ontvangt hiervoor een gedrukte versie van het blad Blaise. U heeft dan ook het recht tot een download exemplaar en kunt dan ook de code downloaden. (Mocht u nog geen registratie hebben: geef uw emailadres op - dat wordt uw inlogcode en geef uw telefoonnummer op)
Er is nu nog één abonnement waarvan twee varianten
1. Standaard versie van Blaise:
60 pagina’s - Verschijnt 6 keer per jaar, waarvan 4 gedrukte nummers en 2 nummers te downloaden. Dit abonnement kost € 45,00 (incl 6 % btw). Kiest u voor een gedrukte versie heeft u automatisch recht op een download abonnement van alle nummers zonder extra kosten.
Om code op te halen is het nodig uw juiste emailadres te verstrekken om op de beveiligde website te kunnen inloggen, waar u alle code en programma’s vindt.
2. Uitgebreide versie van Blaise:
60 pagina’s - Verschijnt 6 keer per jaar, waarbij alle 6 nummers gedrukt worden.
Dit abonnement kost € 60,00 (incl 6 % btw). Inclusief downloadversies.
3. Downloadversie van Blaise:
60 pagina’s - Verschijnt 6 keer per jaar in de vorm van een Adobe PDF. Dit abonnement kost € 40 ,00 (incl 21 % btw).

Dit is een publicatie van de
Stichting ONDERSTEUNING PROGRAMMEERTAAL PASCAL.

Adres: Edelstenenbaan 21 / 3402 XA IJsselstein.
Alle abonnees krijgen een nota van de uitgever, Stichting Ondersteuning Programmeertaal Pascal. (St. PROPAS)
U wordt abonnee door u telefonisch, per brief of e-mail (met naam- en adresgegevens) aan te melden op het redactieadres:
Redactie Blaise, Edelstenenbaan 21 3402 XA IJsselstein of office@blaisepascal.eu en tegelijk het abonnementsgeld over te maken. Abonnementen kunnen worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op :
rekening 44 19 60 863 (ABN AMRO Bank)
t.n.v. Stichting Programmeertaal Pascal te IJsselstein.
IBAN NL82 ABNA 0441 9608 63 BIC ABNANL2A

Losse nummers kosten € 10,00 exclusief verzendkosten.


Contact: Mob +31(0)6-21.23.62.68

Voor het laats bijgewerkt op 27 December 2012